Paskelbta 2018-02-26

Įstaigoje vykdoma:

Ikimokyklinė ugdymo programa.

Priešmokyklinio ugdymo programa.

 Priešmokyklinio ugdymo tikslas- laiduojant vaiko asmenybės skleidimąsi ugdyti aktyvų, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką, sudaryti prielaidas tolesniam sėkmingam ugdymuisi mokykloje.

 Priešmokyklinio ugdymo turinys sudarytas remiantis šiais principais:

Vertybinių nuostatų ugdymo;

Socialinio kultūrinio kryptingumo;

Tikslingumo;

Prieinamumo;

Integralumo;

Tęstinumo.

 Priešmokyklinio ugdymo siekiamybė- padėti vaikui įgyti kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų:

-          socialinės kompetencijos;

-          sveikatos saugojimo kompetencijos

-          pažinimo kompetencijos;

-          komunikavimo kompetencijos;

-          meninės kompetencijos.