DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS DARBO UŽMOKESTIS
 Pareigybės pavadinimas  2014 m. LT Darbuotojų, einančių šias pareigas , sk.   2015 m. EUR
Direktorė Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Direktorės pavaduotoja ugdymui Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Direktorės pavaduotoja ūkiui Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Logopedė Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Muzikos pedagogas  Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Auklėtoja 1915 2 613
Priešmokyklinio  ugdymo pedagogas 2318 2 675
Vyr.buhalterė Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Dietistė  Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Raštvedė Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Archyvarė Neskelbiama** 1 Neskelbiama**
Auklėtojos padėjėja          MMA 2          MMA
Techninis personalas          MMA 2          MMA
       

* Vidutinis  mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius gyventojų pajamų mokesčio ir valstybinio 

** Vadovaujantis LRV 2003-04-18- nutarimu Nr.480 18 pt.