Eil.Nr.

Vardas,pavardė

Išsilavinimas

Kvalifikacinė kategorija

Užimamos pareigos

1.

Rasa Čekanauskienė

aukštasis

vyr.auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

2.

Vilma Pisaravičiūtė

aukštesnysis

vyr. auklėtoja

priešmokyklinio ugdymo pedagogė

3.

Ingrida Keturkienė

aukštasis

vyr. auklėtoja

ikimokyklinės grupės auklėtoja