ĮSTAIGOS TARYBA 2017/2018 M. M.

 

Pirmininkas – Julija Valatkienė (tėvų atstovas);

Sekretorė – Rasa Maželienė (auklėtojos padėjėja)  

Nariai: Violeta Kasparavičienė (direktorė);

            Vita Vileniškytė  (tėvų atstovas);

            Jūratė Miliūtienė  (tėvų atstovas);

            Dileta Sudžiūtė  (tėvų atstovas);

            Vilma Pisaravičiūtė (grupės auklėtoja).