Įstaigoje veikia dvi ankstyvojo ugdymo grupės:

BORUŽIUKŲ“ grupė

 Ikimokyklinio amžiaus vaikų grupė skiriama 3-5 metų amžiaus vaikams. Į šias grupes vaikai ateina lankę lopšelį arba iš namų. Ikimokyklinio amžiaus vaikų skaičius grupėje – 19 . 

             „PELĖDŽIUKŲ“ gr.

Priešmokyklinio amžiaus vaikų grupė skiriama 5 iki 7 metų amžiaus vaikams.  Vaikai  ugdomi vadovaujantis respublikine priešmokyklinio ugdymo(si) programa. Priešmokyklinio amžiaus vaikų skaičius grupėje – 19 .