Tėveliai (globėjai) gali atvykti pateikti prašymą priimti vaiką(-us) į vaikų darželį „Nykštukas“ visomis darbo dienomis

Atsakingas asmuo —auklėtojos padėjėja Rasa Maželienė.

Prašome atkreipti  dėmesį:

•  atvykstant pildyti prašymą būtina turėti vaiko gimimo liudijimą ir vaiko gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
• raginame pasinaudoti galimybe pildant prašymą priimti vaiką į darželį pasirinkti dvi pageidaujamas ugdymo įstaigas (tam atvejui, jei vienoje iš jų nebūtų laisvos vietos Jūsų pasirinktu laiku).

Centralizuoto vaikų  priėmimo į darželį  tvarkos aprašas